Stichting Vrienden van de Grote Kerk Emmen 

 

 

Welkom op onze website


 

  • doelstelling van de ANBI

Het instandhouden en beheren van de toren van de grote Kerk, alsmede het beheren van gelden.

 

 

  • de hoofdlijnen van het beleidsplan

Door fondsen en akties gelden te verzamelen , om aan de doelstelling te voldoen.

 

 

  • de bestuurders en hun functie

I. Haaskes                 voorzitter

J.A. Koenen               penningmeester

A.C.M Nijhof-Huizinga secretaris

J.Holtrop                   lid

K.Kuivenhoven           lid

Mr. P.C.Planting         lid

A. van Liere              lid

 

  • het beloningsbeleid

Er is geen beloning van toepassing. Voor bestuur en leden.

 

 

 

  • financiële verantwoording

Jaarverslag 2015


Jaarverslag 2016


Jaarverslag 2017